Cem Kütük

Kalite kontrol bir ürün veya hizmetin standardını, yaratılma sürecinde doğrulamanın bir yoludur ve hatalı ürünlerin pazara ulaşma olasılığını azaltır.

Bu yazıda kalite kontrolün ne olduğunu, neden önemli olduğunu, ISO 9001 ile ilişkisini ve nasıl uygulayabileceğini irdeleyeceğiz.

Ayrıca BPM, ECM, CRM, BI (Raporlama) çözümleri ve daha fazlasını sunan, hepsi bir arada dijital bir uygulama geliştirme platformu olan RIVER’dan kalite kontrol konusunda nasıl yardım alabileceğinizden de bahsedeceğim.

Kalite Kontrol Nedir?

Kalite kontrolü, üretim ve hizmet süreçlerinde kaliteyi, normlara ve hedeflere uygunluğu sağlayan kritik bir aşamadır. Kalite kontrol, ürünlerin, hizmetlerin ve süreçlerin kalite parametrelerini ölçmenize, analiz etmenize ve iyileştirmenize olanak tanıyan teknik ve araçların uygulanmasına dayanır. Bu teknik ve araçlardan bazıları şunlardır:

 • Kontrol Sayfası: Kalite değişkenleri (kusurlar, nedenler, sıklıklar vb.) hakkında bilgi almayı kolaylaştıran formdur. Sorunları ve kaynaklarını tanımlamanıza ve sınıflandırmanıza olanak tanır. Otomatik formlar ve doğrulama listeleri bu değişkenleri gerçek zamanlı olarak analiz ederek daha hassas kontrol sunar.
 • Tabakalaştırma : Bu istatistiksel yöntem, ilgili olduğu düşünülen bilgileri sınıflandırır ve gruplara yerleştirir. Verileri personel, zaman, dağıtım vb. farklı kriterlere göre segmentlere ayırmanıza ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu, bilgileri katmanlaştırmayı, basitleştirmeyi ve bölümlere ayırmayı kolaylaştıran analitik platformları açısından faydalıdır.
 • Sebep-Sonuç Diyagramı: Bu diyagram, bir etki (kalite sorunu) ile onun olası nedenleri arasındaki ilişkiyi gösterir. Sorunların ve etkileşimlerin temel nedenlerini tanımlamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Bu özellik, BPMS (İş Süreci Yönetim Sistemleri) gibi çeşitli yönetim çözümlerinde mevcuttur.
 • Pareto Grafiği: Kaliteyle ilgili sorunların sıklığını ve dağılımını büyükten küçüğe doğru gösteren bir diyagramdır. Pareto şemasını takip ederek (sonuçların %80’i nedenlerin %20’sinden kaynaklanır) en önemli veya kritik sorunları tanımlamanıza ve önceliklendirmenize olanak tanır. Bir diyagram, [Analiz] araçları kullanılarak uygulanabilir ve otomatikleştirilebilir.
 • Histogramlar: Dağılım Grafiği olarak da bilinen bu grafik, bir kalite değişkeninin sıklığını çubuklar halinde gösteren bir grafiktir. Verilerin şeklini, merkezini ve dağılımını görselleştirmenizin yanı sıra sapmaları veya anormallikleri tespit etmenize olanak tanır.
 • Kontrol Grafiği: Bu grafik, bazı kontrol limitleriyle ilişkili olarak bir kalite değişkeninde zaman içinde meydana gelen değişiklikleri gösterir. Ayrıca, bir sürecin istikrarını ve kapasitesini kontrol etmenize ve değerlendirmenize, üstelik olası varyasyon nedenlerini belirlemenize de olanak tanır.

Kalite Kontrolün Önemi Nedir?

Kalite kontrolü aşağıdakileri içeren birçok nedenden dolayı önemlidir:

 • Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak.
 • Kaynakları ve süreçleri optimize ederek maliyetleri ve israfı azalttığı, aynı zamanda üretkenliği ve kaliteyi arttırdığı için kurumsal rekabet gücünü ve karlılığı artırır.
 • Endüstri kurallarına ve standartlarına uyulmasını sağlayarak yasal gereklilikleri karşılamak.
 • Ürün ve süreçleri sistematik ve periyodik olarak izlemenizi, değerlendirmenizi ve iyileştirmenizi sağlayan bir kalite yönetim sistemi kurarak sürekli iyileştirmeyi ve yeniliği teşvik etmek. 

Kalite Kontrol ve ISO 9001 Nasıl İlişkilidir? 

ISO 9001, performanslarını geliştirmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen işletmelere uygulanan kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini belirleyen uluslararası bir standarttır.

Ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik gereklilikleri belirlediği için kalite kontrolle yakından ilgilidir.

Ayrıca ISO 9001, şirketlerin yönetim sisteminin işleyişini doğrulamak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için iç ve dış denetimler yapmasını gerektirir.

Sektörünüzde Kalite Kontrolünü Nasıl Yapabilirsiniz?

Sektörünüzdeki kalite kontrolü aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir:

Stratejik Planlama

Bu, kaliteye ilişkin kurumsal politikaların, hedeflerin, göstergelerin ve planların misyon, vizyon ve değerlerinizle uyumlu olarak tanımlanması anlamına gelir. Aynı zamanda kalite yönetim sisteminin kapsamını, kaynaklarını, sorumlu taraflarını ve aşamalarını oluşturmak anlamına da gelir. 

Süreç Analizi ve Standardizasyon

Bu, akış diyagramları, süreç haritalaması ve kalite kılavuzları gibi araçları kullanarak ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen süreçlerin tanımlanmasını, kaydedilmesini ve optimize edilmesini içerir.

Süreç otomasyonu için bir BPM aracının Analitik ile birlikte kullanılması, bu analiz ve standardizasyonu hızlı, hassas ve izlenebilir bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır; bu da kalite kontrolüne ve sürekli iyileştirmeye fayda sağlar.

Şirket İçi Eğitim ve İletişim

Personelinizin eğitimi, motivasyonu ve kalite kontrolün önemini kavrama yeteneği ile kalite yönetim sistemindeki rol ve sorumlulukları bu adımın temelini oluşturur.

Bu aynı zamanda şirketin politikalarının, hedeflerinin, planlarının, sonuçlarının ve kalite iyileştirmelerinin tüm düzeylerde açık, uygun ve etkili bir şekilde iletilmesini de içerir.

Uygunsuzluk Yönetimi

Ürünlerinizde, hizmetlerinizde veya süreçlerinizde ortaya çıkan (uygunsuzlukların) kontrol sayfaları, kök neden analizleri veya düzeltici eylem planları gibi araçlar kullanılarak tanımlanması, kaydedilmesi, analiz edilmesi, düzeltilmesi ve önlenmesi anlamına gelir.

Süreç Kontrolü

Süreç yönetimi olarak da bilinen bu kavram, ürün ve hizmetlerin kalitesini etkileyen tüm süreçlerin performansının kontrol sayfaları ve grafikler, histogramlar ve dağılım grafikleri gibi araçlar kullanılarak ölçülmesinden, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden oluşur.

Düzeltici Eylemler

Düzeltici eylem raporu, neden-sonuç diyagramı veya Pareto şeması gibi araçlar kullanılarak tespit edilen veya potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için gereken düzeltici eylemlerin belirlenmesine, planlanmasına, uygulanmasına ve doğrulanmasına dayanmaktadır .

Devamlı Gelişme

Sürekli iyileştirme, iyileştirme eylem raporu, SWOT analizi ve PUKO döngüsü gibi araçları kullanarak müşteri memnuniyetini, süreç verimliliğini ve ürün ve hizmet kalitesini artırmak için iyileştirme eylemlerini tanımlamanızı, planlamanızı, uygulamanızı ve doğrulamanızı gerektirir.

RIVER Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

RIVER Uygulama Geliştirme platformu; BPM, ECM, CRM, BI, KANBAN, GANT,TAKVİM,MOBIL ve daha fazlasını sunan hepsi bir arada kurumsal dijital platform olduğundan, şirketlerde kalite kontrolüne birçok farklı şekilde yardımcı olabilir.

RIVER’ın sunabileceği bazı avantajlar şunlardır:

 • Bir BPM (İş Süreci Yönetimi) çözümü kullanarak kalite süreçlerini tasarımdan sürekli iyileştirmeye kadar otomatikleştirmek ve optimize etmek. Bu, örneğin form oluşturma ve doğrulama listeleri gibi kritik kalite kontrol görevlerinde, bir şirketteki ürün ve hizmetlerin kalitesini etkili bir şekilde yönetmek için gerekli faktörlerde faydalıdır.
 • ECM (Kurumsal İçerik Yönetimi) çözümünü kullanarak kılavuzlar, prosedürler, kayıtlar, kanıtlar, raporlar veya denetimler gibi kaliteyle ilgili içeriği yönetmek ve organize etmek.
 • Müşteri ve tedarikçilerle etkin ilişkiler kurmakve onların ihtiyaç, beklenti, isteklerini CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çözümünü kullanarak karşılamak.
 • Raporlama çözümünü kullanarak sorunlar, nedenler, sıklık, eğilimler ve düzeltici eylemler gibi veri ve kalite göstergelerini analiz etme ve görselleştirme. Burada bahsedilen Sebep ve Sonuç Diyagramı, Pareto Grafiği, Tabakalaştırma, Histogram gibi geleneksel süreçlere dayanan bu çözüm, yöneticilerin bilgileri incelemesini ve anlamasını kolaylaştıran otomasyonu ekler.
 • Hem iç hem de dış kalite sorunlarını çözmek ve önlemek; RIVER, çağrılar için görselleştirme, kontrol ve takip, SLA’lar için zaman çözümlemesi, NPS çözümlemesi yoluyla memnuniyet düzeyi sunar ve Raporlama ile birlikte olayları, tekrarları ve riskleri yönetir.

Süreçlerinizi Kontrol Etme ve Kaliteyi Sağlama Anınız!

Bu makaleyi beğendiyseniz ve RIVER’ın sektörünüzde kalite kontrolü iyileştirmenize nasıl yardımcı olabileceği, herhangi bir sektör için süreçleri nasıl iyileştirebileceğiniz,çözümler, faydalar, başarılı vakalar ve planlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş