FOL Yazılım olarak;

KODLAMA VE YAZILIM HIZMETLERI, faaliyet gösteren şirketimiz liderlik misyonunun gereği olarak

Gelişime açık, yasal regülasyonlara bağlı ve duyarlı bir firma olarak; Müşterilerimiz için doğru ürün ve hizmetleri belirlenen zamanda projelendirerek güvenli ve sürdürülebilir halde temin etmek ve ilgili taraflara sunmak amacı ve taahhüdü ile;

Müşterilerimizden gelen her türlü şikâyet ve istekler müşterimiz ile yapılan anlaşma şartları, işletmemizin şartları ve yasal şartları da dikkate alarak şeffaf ve müşteri odaklı bir yaklaşımla çözmeyi, “Müşteri Her Zaman Haklıdır” mantığı ile şikayetleri ele almada objektif ve tarafsız olacağını taahhüt eder.

FOL Yazılım olarak; gerekli kaynakları sağlamayı ve yönetmeyi, sağladığımız ürün ve hizmetlerin uluslararası teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak sağlamayı ve sürdürülebilirliğini garanti altına almayı, sağladığımız ürün ve hizmetlerde kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğini gerek ulusal gerekse uluslararası yasalar çerçevesinde sağlamayı ve sürdürülebilir kılmayı garanti altına alırız.

FOL Yazılım olarak şirketimiz ile bağıntılı olan tüm ilgili taraflara; oluşturduğumuz Kalite yönetim sistemimizi, çalışanlarımızı, sağladığımız hizmetleri sürekli geliştirerek/iyileştirerek amaç ve hedeflerimize ulaşmayı bir kültür haline getirmeyi taahhüt ederiz.