Bartuğ Sevindik

Makine öğrenmesi, günümüzde hızla evrim geçiren ve birçok sektörde başlı başına bir dönüşümü tetikleyen önemli bir alan haline gelmiştir. Bu evrimde, yapay sinir ağları (YSA) gibi temel taşlar, bilgisayar sistemlerinin karmaşık görevleri öğrenmesine ve uygulamasına olanak tanıyan kritik bir model ailesini temsil etmektedir. Ancak, bu evrim sadece makine öğrenmesiyle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda iş süreçlerini optimize etmeyi amaçlayan Enterprise Resource Planning (ERP) projelerinde de etkili bir rol oynamaktadır.

Bu yazımızda, YSA’nın temel prensiplerini inceleyerek, Python programlama dilini kullanarak bu modelleri nasıl geliştirebileceğimize dair bir anlatım sunacağız. Ayrıca, YSA’nın temelini oluşturan bu teknolojik gelişmelerin, özellikle ERP projelerinde nasıl bir çözüm sunulabileceğini ele alacağız. Son olarak ise RIVER ve geleceğin iş süreçlerine değineceğiz. Yapay sinir ağlarının, iş süreçlerini daha verimli hale getirmekte ve ERP projelerine değer katmakta nasıl kullanılabileceğini anlamak hem akademik hem de pratik bir bakış açısı sunacaktır.

Yapay Sinir Ağları (YSA) Nedir?

Yapay Sinir Ağları (YSA), biyolojik sinir sistemlerinden ilham alarak tasarlanmış, veri analizi ve örüntü tanıma konularında başarılı sonuçlar veren bir makine öğrenimi yaklaşımıdır. YSA’lar, birbiriyle bağlantılı nöron adı verilen temel birimlerden oluşur. Bu nöronlar, girdi verilerini işler, ağırlıkları ve aktivasyon fonksiyonları aracılığıyla örüntülerin algılanmasını sağlar. Bu modeller, öğrenme yetenekleri sayesinde karmaşık problemleri çözebilir ve veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkartabilmektedir.

Biyolojik sinir sisteminden ilham alınan bir sinir hücresi ile yapay sinir ağı arasındaki benzerlik Şekil 1’de verilmiştir.

YSA ile Yapılabilecekler

YSA’lar, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Bu modellerin bazı temel kullanım alanları şunlardır:

a. Sınıflandırma Problemleri

Sınıflandırma problemleri, YSA’ların en yaygın kullanım alanlarından biridir. Örneğin, görüntü sınıflandırma problemlerinde, bir resmin içeriğini belirli sınıflara ayırmak için YSA modelleri kullanabilmektedir. AlexNet, VGG16, ve ResNet gibi derin öğrenme modelleri, görüntü sınıflandırma alanında büyük başarı elde etmiştir. Ayrıca, bu modellerin kullanım alanları genişleyerek tıp alanında hastalıkların teşhisi, otomotiv sektöründe nesne algılama gibi çeşitlenmiştir.

b. Regresyon Problemleri

YSA’lar, sayısal tahmin problemlerinde de etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin, ev fiyatlarını tahmin etmek için regresyon modelleri tasarlanabilmektedir. Bu modeller, ev fiyatlarını etkileyen faktörleri öğrenerek gerçek piyasa değerine daha yakın tahminler yapabilmektedir. Boston Emlak Veri Seti gibi örneklerle bu tür regresyon modelleri geliştirilebilmektedir.

c. Doğal Dil İşleme

YSA’lar, metin verilerinde anlamsal analiz yapmak için kullanılmaktadır. Bu alan, chatbotlar, metin çeviri, duygu analizi gibi uygulamaları içermektedir. Örneğin, Google Translate gibi metin çeviri hizmetleri, YSA modellerini kullanarak farklı diller arasında anlamsal benzerlikleri anlayarak çeviriler yapmaktadır.

d. Görüntü İşleme

Görüntü işleme, YSA’ların güçlü bir şekilde kullanıldığı bir diğer alanı oluşturmaktadır. Nesne tanıma, yüz tanıma ve görüntü segmentasyonu gibi görsel görevlerde YSA modelleri oldukça etkilidir. Örneğin, ImageNet veri setindeki görüntüler üzerinde derin öğrenme modelleri kullanılarak nesne tanıma rekabeti düzenlenmektedir.

YSA’lar ve Python

Python, yapay sinir ağı (YSA) modellerini geliştirmek için tercih edilen bir programlama dilidir. Bu alandaki popüler kütüphaneler arasında Keras, TensorFlow ve PyTorch bulunmaktadır.

a. Keras Kütüphanesi

Keras, YSA modellerinin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlayan yüksek seviyeli bir arayüz sunan bir kütüphanedir. Başlangıç düzeyden uzman düzeye kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Keras, kullanıcı dostu API’si ile karmaşık sinir ağı yapılarını basitleştirir. Aynı zamanda, TensorFlow ve Theano gibi altta yatan backend motorlarını destekleyerek esnek bir kullanım sunmaktadır. Keras’ın bu özellikleri, özellikle hızlı prototip oluşturmak isteyen araştırmacılar ve endüstri profesyonelleri için çekici kılmaktadır.

b. TensorFlow ve PyTorch

TensorFlow ve PyTorch, YSA modellerini tasarlamak ve eğitmek için daha düşük seviyeli operasyonlara daha fazla kontrol sağlayan kütüphanelerdir. TensorFlow, özellikle büyük ölçekli modellerin ve dağıtık hesaplamaların yönetiminde güçlü bir performansa sahiptir. Öte yandan, PyTorch, dinamik hesaplama grafiği ve kullanıcı dostu bir arayüzle dikkat çeker, bu da özellikle araştırmacılar için model geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu kütüphaneler, makine öğrenmesi topluluğunda geniş bir kabul görmüş ve sürekli olarak geliştirilmektedir.

YSA’ların Kullanım Alanları ve Kazandırdıkları

YSA’lar, birçok sektörde inanılmaz kazanımlar sağlamıştır. Finans sektöründe risk analizi, sağlık sektöründe hastalık teşhisi, perakende sektöründe talep tahminleri gibi birçok alanda YSA’lar etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

YSA’lar ve ERP Projeleri

Yapay Sinir Ağları’nın (YSA) entegrasyonu, Enterprise Resource Planning (ERP) projelerinde iş süreçlerine önemli katkılarda bulunabilmektedir. Bu entegrasyon, özellikle talep tahminleri, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi kritik alanlarda YSA modellerinin kullanımını içermektedir. RIVER, formlar tasarlayıp süreçlerle aktarımlar yapabilme özelliği ile işletmenizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır. Bu, ERP projelerindeki veri akışlarını düzenleme ve optimize etme konusunda güçlü bir araç olarak kullanılabilmektedir. Aynı zamanda, müşteri taleplerine hızlı yanıt verme ve süreçler arasında sorunsuz veri aktarımları gerçekleştirme imkânı sağlamaktadır.

a. ERP ve İş Süreçlerindeki Rolü Nedir? 

ERP, bir işletmenin farklı departmanları arasındaki veri akışını düzenlemek, kaynakları etkili bir şekilde yönetmek ve karar alıcılarına gerçek zamanlı bilgiler sunmak amacıyla kullanılan bir entegrasyon sistemidir. Finans, üretim, satış, satın alma ve insan kaynakları gibi birçok işlevi kapsar. ERP sistemleri, işletmelerin süreçlerini optimize etmelerine, verimliliği artırmalarına ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olabilmektedir. RIVER, ERP projelerine getirdiği No-Code yaklaşımı, hızlı uygulama geliştirme, mobil entegrasyon ve özelleştirilebilir iş süreçleri yönetimi gibi özellikleri ile işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine güçlü bir katkı sağlamaktadır. Bu sayede, hem ERP projelerindeki temel ihtiyaçlar karşılanır hem de iş süreçleri daha verimli bir şekilde yönetilmektedir.

b. YSA’nın ERP Projelerine Katkıları

  • Talep Tahminleri

ERP projelerinde YSA modelleri, talep tahminleri yapmak için kullanılabilmektedir. Özellikle perakende sektöründe, YSA’lar geçmiş satış verilerini analiz ederek gelecekteki talep tahminlerinde daha kesin sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilmektedir. Bu, stok yönetimi ve tedarik zinciri planlaması için kritik bir avantaj sağlamaktadır.

  • Stok Yönetimi

YSA, ERP projelerinde stok yönetimi süreçlerine daha etkili bir yaklaşım getirebilmektedir. Dinamik stok seviyelerini tahmin etmek ve talep değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermek için YSA modelleri kullanılabilmektedir. Bu, işletmelerin stok maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olabilmektedir.

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi

YSA’nın ERP projelerine entegrasyonu, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) süreçlerini güçlendirebilmektedir. Müşteri davranışlarını analiz ederek, YSA modelleri, işletmelerin müşterilere özel teklifler sunmalarına, taleplerini öngörmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olabilmektedir.

Geleceğin İş Süreçleri: RIVER, Yapay Sinir Ağları ve ERP Entegrasyonu

RIVER, Türkiye’nin ilk No-Code Uygulama Geliştirme Platformu olarak, iş süreçlerini kod yazmadan dijitalleştirmenin yanı sıra Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Enterprise Resource Planning (ERP) entegrasyonu ile iş dünyasına yeni bir perspektif kazandırmaktadır. Gelecekte, bu güçlü birliktelik sayesinde birçok iş alanında çığır açıcı gelişmelerin yaşanması beklenmektedir.

a. Daha Akıllı ve Adaptif ERP Sistemleri

Yapay Sinir Ağları, ERP projelerine entegre edildiğinde, sistemlerin öğrenme yetenekleri artmaktadır. Bu, ERP sistemlerinin zamanla daha akıllı ve adaptif hale gelmesini sağlamaktadır. Örneğin, talep tahminleri yaparken YSA modelleri, geçmiş verilerden öğrenerek gelecekteki talepleri daha kesin bir şekilde tahmin edebilmektedir. Bu da stok yönetimi ve tedarik zinciri planlamasında daha etkili kararlar almayı mümkün kılmaktadır.

b. No-Code ile Hızlı İş Süreçleri Yönetimi

RIVER’ın No-Code yaklaşımı, ERP projelerinde iş süreçlerini hızlı bir şekilde tasarlama ve uygulama imkanı sağlamaktadır. No-Code, endüstri profesyonelleri ve araştırmacılara, karmaşık iş süreçlerini kod yazmadan anlayışlı bir şekilde geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu da işletmelerin daha hızlı bir şekilde yeni projeleri başlatmasını ve süreçlerini optimize etmesini sağlamaktadır.

c. Veri Analitiği ve Karar Desteği

YSA’lar, RIVER üzerinden entegre edildiğinde, işletmelerin sahip oldukları veriyi daha etkili bir şekilde analiz etmelerine olanak tanmaktadır. Talep tahminleri, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi kritik alanlarda YSA modellerinin kullanılması, işletmelerin daha bilinçli ve veri odaklı kararlar almasına yardımcı olmaktadır. Bu da işletmelerin rekabet avantajını artırmaktadır.

d. Mobil İş Akışları ve Uygulama Entegrasyonu

RIVER’ın Native Mobil Uygulama özelliği, iş süreçlerine ve ERP sistemine herhangi bir cihazdan erişim imkânı sunmaktadır. Bu, karar alıcıların ve kullanıcıların süreçleri mobil olarak takip etmelerine ve yönetmelerine olanak tanımaktadır. Ayrıca, mobil entegrasyon, saha çalışanlarının ve yöneticilerin her zaman ve her yerde iş süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelerine olanak sağlamaktadır.

e. Geleceğin İş Dünyasında Rekabet Avantajı

RIVER, Yapay Sinir Ağları ve ERP entegrasyonu ile işletmelere geleceğin iş dünyasında rekabet avantajı sağlamaktadır. Hızlı uygulama geliştirme, adaptif iş süreçleri yönetimi ve veri analitiği ile RIVER, işletmelerin dinamik ve değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olmalarını sağlamaktadır. Bu da uzun vadeli başarı için kritik bir unsurdur.

Sonuç olarak, RIVER’ın No-Code yaklaşımı, Yapay Sinir Ağları ve ERP entegrasyonu ile geleceğin iş dünyasında inovasyonu ve verimliliği artırarak işletmelere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu güçlü birliktelik, iş süreçlerini optimize etmek, veri odaklı kararlar almak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler için önemli bir çözüm sunmaktadır.

Paylaş